Menu
Menu

Kategori: Tidligere undervisningsressourcer

Samlet materialeoversigt

Samlet materialeoversigt

Samlet materialeoversigt Her er en oversigt over artikler, film, kilder og undervisningsmateriale, der er finansieret helt eller delvist af projektet ’Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og andre folkedrab’ som led i Auschwitz-dag – den danske mindedag for Holocaust og andre folkedrab i perioden 2012-2016. De danske østfrontfrivillige under 2. Verdenskrig Danske østfrontfrivillige under Holocaust […]

Holocaust-uddannelse.dk

Holocaust-uddannelse.dk

Holocaust-uddannelse.dk En undervisningsside om Holocaust, der skal give undervisere og elever ved ungdomsuddannelserne samt de studerende ved de højere læreanstalter det bedst mulige interaktive redskab til at lære om Holocaust. Undervisningssiden www.holocaust-uddannelse.dk (2002) er udviklet af Brian B. M. Larsen og Peter Vogelsang, begge cand.mag.’er, i samarbejde med DIIS og konsulent lektor Karl Christian Lammers […]

Materiale til filmen “Der Untergang”

Materiale til filmen “Der Untergang”

Materiale til filmen “Der Untergang” Undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne om den tyske film “Der Untergang”. Undervisningsmaterialet om den tyske film “Der Untergang” (2004) er udviklet af DIIS til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Materialet kan bruges inden for fag som tysk, historie, samfundsfag, religion og dansk, men også tværfagligt. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring tre temaer: […]

Efter folkedrab

Efter folkedrab

Efter folkedrab “Efter folkedrab – en flerfaglig undervisningsbog” diskuterer i elleve kapitler de spørgsmål, der rejses, når en uhyrlig fortid skal bearbejdes.”Efter folkedrab” (2007) er målrettet undervisningen på de gymnasiale uddannelser og kan bruges direkte i undervisningen eller til inspiration for lærere, der ønsker at tilrettelægge et (flerfagligt) forløb om emnet. Hvert kapitel i undervisningsbogen […]

Undervisningsmateriale om antisemitisme

Undervisningsmateriale om antisemitisme

Undervisningsmateriale om antisemitisme “Intolerance i Europa – før og nu” (2008) er henvendt til grundskolens 7.-9. klassetrin og er oplagt i fagene his­torie, samfundsfag, dansk og kristendom. Materialet består af tre undervisningshæfter, en ordliste og en lærervejledning. Det første hæfte undersøger antisemi­tismens rødder og jødernes historie i Europa frem til 1945. Det næste hæfte dækker […]

App om Jugoslaviens sammenbrud

App om Jugoslaviens sammenbrud

App om Jugoslaviens sammenbrud Gratis app om Jugoslaviens fald 1991-1999 udviklet i samarbejde mellem DIIS og Århus Universitet i regi af Auschwitz-dag. App’en “Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999” (2014) giver et overblik over historien om krigen i Jugoslavien og landets sammenbrud. Den er lavet til Ipad, men teksterne og minileksikonet kan også tilgås på www.danmarkshistorien.dk. Appen er […]

Dilemmaspillet “Folkedrabet på Bantikka”

Dilemmaspillet “Folkedrabet på Bantikka”

Dilemmaspillet “Folkedrabet på Bantikka” Dilemmaspillet sætter fokus på nogle af de dilemmaer og spørgsmål, som forskellige aktører står overfor i forbindelse med et folkedrab.”Folkedrabet på Bantikka” (ny version 2015) tager udgangspunkt i en eskalerende krise i den fiktive østat Bantikka. Spillerne skal på vegne af de involverede aktører træffe nogle af de svære beslutninger, som […]

Forskellighed og fordomme

Forskellighed og fordomme

Forskellighed og fordomme Undervisningsmateriale med lærebog, øvelseskatalog og elevmateriale, der fungerer som et redskab til at arbejde med intoleranceproblematikker i undervisningen. Hvorfor har mennesker fordomme, og er fordomme nødvendigvis forkerte? Kan undervisning modarbejde fordomme – og hvordan griber man det an? DIIS’ undervisningsmateriale “Forskellighed og fordomme” (2015) sætter spot på intolerance i vores samfund: Hvad […]

“Farlige forestillinger” på film

“Farlige forestillinger” på film

“Farlige forestillinger” på film Det Danske Filminstitut og DIIS har udviklet lærervejledninger om, hvordan man som underviser kan arbejde med temaet “Farlige forestillinger”. I et samarbejde mellem DIIS og det Danske Filminstitut er der udvalgt seks film, som på hver sin måde lægger op til temaet “Farlige forestillinger”. Der er lærervejledninger til både grundskolen og […]

Flugten til Sverige

Flugten til Sverige

Flugten til Sverige Film og undervisningsmateriale om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943. I oktober 2013 var det 70 år siden, de danske jøder måtte flygte til Sverige for at undslippe jødeforfølgelserne. DIIS lancerede i den anledning et webbaseret undervisningsmateriale med fokus på den største danske flygtningestrøm i nyere tid. Eleverne får […]