Menu
Menu

Kategori: Tilbud til skoler

Besøg Jødisk Informationscenter i København

Besøg Jødisk Informationscenter i København På Jødisk Informationscenter kan eleverne høre om jødisk historie, religion og liv idag. Et af emnerne handler om flugt og forfølgelse, herunder Holocaust. Tilgangen er dialogbaseret og alle spørgsmål er velkomne.Undervisningen foregår på Jødisk Informationscenter i Det Jødiske Hus bag synagogen i Krystalgade i København.Det er også muligt at booke […]

Fordomsfulde diplomater

Workshops Fordomsfulde diplomater ”Fordomsfulde diplomater” engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med jødisk eller muslimsk baggrund i Danmark.Formålet med “Fordomsfulde diplomater” er at fremme gensidig forståelse og få gang i dialogen om diskrimination blandt københavnske unge, og derigennem nuancere forskellige forestillinger om hinanden – jøder, muslimer og andre danskere […]

Samlet materialeoversigt

Samlet materialeoversigt

Samlet materialeoversigt Her er en oversigt over artikler, film, kilder og undervisningsmateriale, der er finansieret helt eller delvist af projektet ’Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og andre folkedrab’ som led i Auschwitz-dag – den danske mindedag for Holocaust og andre folkedrab i perioden 2012-2016. De danske østfrontfrivillige under 2. Verdenskrig Danske østfrontfrivillige under Holocaust […]

Holocaust-uddannelse.dk

Holocaust-uddannelse.dk

Holocaust-uddannelse.dk En undervisningsside om Holocaust, der skal give undervisere og elever ved ungdomsuddannelserne samt de studerende ved de højere læreanstalter det bedst mulige interaktive redskab til at lære om Holocaust. Undervisningssiden www.holocaust-uddannelse.dk (2002) er udviklet af Brian B. M. Larsen og Peter Vogelsang, begge cand.mag.’er, i samarbejde med DIIS og konsulent lektor Karl Christian Lammers […]

Materiale til filmen “Der Untergang”

Materiale til filmen “Der Untergang”

Materiale til filmen “Der Untergang” Undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne om den tyske film “Der Untergang”. Undervisningsmaterialet om den tyske film “Der Untergang” (2004) er udviklet af DIIS til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Materialet kan bruges inden for fag som tysk, historie, samfundsfag, religion og dansk, men også tværfagligt. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring tre temaer: […]

Efter folkedrab

Efter folkedrab

Efter folkedrab “Efter folkedrab – en flerfaglig undervisningsbog” diskuterer i elleve kapitler de spørgsmål, der rejses, når en uhyrlig fortid skal bearbejdes.”Efter folkedrab” (2007) er målrettet undervisningen på de gymnasiale uddannelser og kan bruges direkte i undervisningen eller til inspiration for lærere, der ønsker at tilrettelægge et (flerfagligt) forløb om emnet. Hvert kapitel i undervisningsbogen […]

Undervisningsmateriale om antisemitisme

Undervisningsmateriale om antisemitisme

Undervisningsmateriale om antisemitisme “Intolerance i Europa – før og nu” (2008) er henvendt til grundskolens 7.-9. klassetrin og er oplagt i fagene his­torie, samfundsfag, dansk og kristendom. Materialet består af tre undervisningshæfter, en ordliste og en lærervejledning. Det første hæfte undersøger antisemi­tismens rødder og jødernes historie i Europa frem til 1945. Det næste hæfte dækker […]

App om Jugoslaviens sammenbrud

App om Jugoslaviens sammenbrud

App om Jugoslaviens sammenbrud Gratis app om Jugoslaviens fald 1991-1999 udviklet i samarbejde mellem DIIS og Århus Universitet i regi af Auschwitz-dag. App’en “Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999” (2014) giver et overblik over historien om krigen i Jugoslavien og landets sammenbrud. Den er lavet til Ipad, men teksterne og minileksikonet kan også tilgås på www.danmarkshistorien.dk. Appen er […]