Menu
Menu

Kategori: Signs

SIGNS grundtekster

Grundmaterialer Tekster og modeller som normalt ville være at finde i fagbøger til bl.a.historie og samfundsfag og som giver basisviden og metoder til at arbejde med temaet. Fagtekster – lette Modeller Stantons model: Folkedrabets 10 stadier At genkende demokratiske eller ikke-demokratiske samfund Opbygning af gruppe Konfliktoptrapning Konfliktnedtrapning Historie Anti-jødisk propaganda som middel til magt Førerfiguren […]

SIGNS ressourcer

Ressourcer Film, tekster, links og kommenterede kilder til en uddybende forståelse af temaet. SIGNS – et dokudrama Film 1. De politiske konsekvenser af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig 2. Dolkestødslegendens opståen 3. Modstanden mod nazismen aftager 4. Situationen for tyskere med jødisk baggrund op til Hitlers magtovertagelse 5. Holocaust – Virkningen af internationale protester 6. […]

SIGNS hjælpetekster

Hjælpetekster Tekster og andet, der understøtter den gode undervisning.   Til eleven Ord- og begrebsliste Min egen person, ord- og begrebsliste (word) Notatark til SIGNS​ Skema til diskursanalyse Til læreren Vejledning til SIGNS SIGNS spørgsmål og svar (Power Point)

Anti-jødisk propaganda som middel til magt

Anti-jødisk propaganda som middel til magt Adolf Hitlers vej til magten startede for alvor efter 1. verdenskrig. De tendenser der var i den tids Europa passede perfekt ind i Hitlers kram – og kombinationen var værst mulig, når vi ser den gennem historiens briller. Tilsammen blev det tyske nederlag i 1. verdenskrig – som dengang […]

Fascistisk propaganda

Fascistisk propaganda Ordet propaganda stammer fra latin. Som begreb betyder ordet en slags reklame, og bruges til en systematisk udbredelse af politiske ideer og holdninger med et bevidst mål: at yde indflydelse på borgernes holdninger og italesættelse af emner på bestemte måde, det man også kalder for den offentlige diskurs. Propaganda spillede en stor rolle […]

Diskurs – om den måde ting bliver sagt på og hvad der ligger bag

Diskurs – om den måde ting bliver sagt på og hvad der ligger bag Diskursen i tekster kan give vigtig viden Når du analyserer, hvordan ting bliver beskrevet i en tekst eller sagt i et andet medie, så er du i gang med at lave en diskursanalyse. Du kender sikkert godt det, at en tekst […]

Forskelsbehandling af jøder gennem lovgivningen

Kilder Forskelsbehandling af jøder gennem lovgivningen Det nazistiske Tyskland forfulgte målrettet jøder fra 1933. Antisemitismen, dvs. hadet mod jøder, var et centralt element i nazismens ideologi, og spillede også en stor rolle politisk, inden NSDAPs magtovertagelse. 15. september 1935: Nürnberg-loven bliver indførtMed Nürnberg-lovene blev jødernes marginalisering og samfundsmæssige isolation legal. De to væsentlige love var […]

Antisemitisme i Danmark og Europa

Grundmateriale Antisemitisme i Danmark og Europa Danmark og NordenI de nordiske lande udgjorde jøderne indtil 1900-tallet et forsvindende lille antal af den samlede befolkning, i modsætning til resten af Europa. Mange af de herboende jøder var integrerede i det danske samfund, med et stigende antal blandede ægteskaber mellem jøder og ikke-jøder. Familiernes børn blev opdraget […]