Menu
Menu

Kategori: Markér Auschwitz-dag

Nyttige links

Nyttige links Danske links www.folkedrab.dkUndervisningswebside udarbejdet af DIIS. Websiden henvender sig til eleverne på hhv. grundskolerne og ungdomsuddannelserne. www.holocaust-uddannelse.dkUndervisningswebside om Holocaust udarbejdet af cand.mag. Brian B. M. Larsen og cand.mag. Peter Vogelsang i samarbejde med DIIS. Udenlandske links http://www.osce.org/odihr/41252Oversigt over OSCE-landenes aktiviteter i forbindelse med ”Holocaust Memorial Days” (2010). www.holocaustremembrance.comInternational Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Webside […]

Praktiske råd

Praktiske råd Når du påbegynder planlægningen af et arrangement i forbindelse med markeringen af Auschwitz-dag, kan du med fordel overveje spørgsmål som: Hvem er målgruppen for arrangementet? Hvis målgruppen er børn og unge, bør dette fx tænkes ind. Læs mere om arrangementer for børn og unge. Hvor kan/skal arrangementet afholdes? Det kan være en mulighed […]

Forslag til litteratur for børn og unge

Forslag til litteratur for børn og unge Der findes en del litteratur om Holocaust og andre folkedrab, som henvender sig specifikt til yngre læsere. Selvom emnet er vanskeligt, kan det gennem litteraturen formidles på en måde, der også for yngre læsere gør det tilgængeligt og vedkommende. Forslag til litteratur Art Spiegelmans (f. 1948) tegneserier ”Maus […]

Arrangementer for børn og unge

Arrangementer for børn og unge Det er oplagt, at et arrangement for børn og unge opstår i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, en fritidsklub eller lignende, således at opmærksomheden om arrangementet når ud til den tiltænkte målgruppe. At målrette arrangementer og aktiviteter til børn og unge stiller nogle andre krav end mange af de øvrige aktiviteter, der […]

Konkurrencer

Konkurrencer Konkurrencer kan engagere mennesker i alle aldre. En konkurrence i at male, spille musik, skrive essays eller fiktionshistorier etc. kan derfor fint være en del af markeringen af Auschwitz-dag. Forslag til konkurrencer Den lokale avis udskriver en essay-konkurrence med udgangspunkt i årets tema. Vinderen får trykt sit essay i avisen. Det lokale teater udskriver […]

Kunst og kultur

Kunst og kultur Kulturelle og kunstneriske arrangementer og initiativer kan have mange forskellige udtryksformer og formål. Den kunstneriske bearbejdelse af Holocaust og andre folkedrab kan give arrangementet en anden toning end de historiske og faktuelle tilgange kan. Effekten af en udstilling, en digtoplæsning eller en filmvisning kan være slående og stærk, og denne type af […]

Foredrag og debat

Foredrag og debat Det er oplagt at markere Auschwitz-dag ved at afholde et foredrags- og debatarrangement, hvor du inviterer en ekspert eller et øjenvidne til at holde oplæg om et givent emne og bagefter åbne op for spørgsmål og diskussion. Fagspecifikke eksperter En foredragsholder kan fx være en fagspecifik ekspert, der, med sin professionelle baggrund, […]

Inspiration til planlægningen

Inspiration til planlægningen Auschwitz-dag blev første gang markeret i Danmark i 2003, og årene siden da har været præget af mange forskelligartede initiativer. Her på siden kan du lade dig inspirere, hvis du planlægger at afvikle dit eget arrangement samt finde mange gode råd til den praktiske forberedelse. Foredrag og debat Markér Auschwitz-dag med et […]

Formålet med Auschwitz-dag

Formålet med Auschwitz-dag Formålet med Auschwitz-dag er at mindes ofre for historiens folkedrab. Dagen skal dels sikre erindring og viden om folkedrab, men er også en påmindelse om, at folkedrab ikke blot er et overstået og mørkt kapitel fra historiebøgerne. Folkedrab og folkedrabslignende forbrydelser finder også sted i dag. Derfor er det vigtigt at være […]