Menu
Menu

nmadmin

Besøg Jødisk Informationscenter i København

Besøg Jødisk Informationscenter i København På Jødisk Informationscenter kan eleverne høre om jødisk historie, religion og liv idag. Et af emnerne handler om flugt og forfølgelse, herunder Holocaust. Tilgangen er dialogbaseret og alle spørgsmål er velkomne.Undervisningen foregår på Jødisk Informationscenter i Det Jødiske Hus bag synagogen i Krystalgade i København.Det er også muligt at booke […]

Fordomsfulde diplomater

Workshops Fordomsfulde diplomater ”Fordomsfulde diplomater” engagerer unge i dialog om, hvad det vil sige at være ung med jødisk eller muslimsk baggrund i Danmark.Formålet med “Fordomsfulde diplomater” er at fremme gensidig forståelse og få gang i dialogen om diskrimination blandt københavnske unge, og derigennem nuancere forskellige forestillinger om hinanden – jøder, muslimer og andre danskere […]

Afslutning

Danmark oktober ’43 5. Afslutning Sammen med jeres lærer skal I aftale, på hvilken måde I kan afslutte jeres arbejde. Det kan være I skal vise jeres film og besvare spørgsmål, det kan være I skal lave et lille oplæg før I viser filmen, eller noget helt tredje. Når I ser jeres kammeraters produkter, er […]

Produktfasen

Danmark oktober ’43 4. Produktfasen Når I skal lave et produkt til et tema, kan det være en god ide at vælge en produktform, som I også har arbejdet med undervejs. Til yazidi-temaet er I blandt andet stødt på både dokumentarfilmgenren og reportagegenren. Under Grundmaterialer og Hjælpetekster er der beskrivelser af, hvad der er særligt […]

Analysefasen

Danmark oktober ’43 3. Analysefasen For at kunne besvare jeres problemformulering skal I lave en analyse. Det gør I ved at arbejde med alle de ressourcer, som giver jer viden, og uddybe den ved at anvende de tilhørende Grundmaterialer. For at sikre at I kommer godt i gang, kan I anvende jeres hjælpespørgsmål, når I arbejder […]

Problemformuleringsfasen

Danmark oktober ’43 2. Problemformuleringsfasen Læs den foreslåede problemformulering grundigt igennem. Overvej om den passer til jeres interesser i jeres brainstorming. Kom med forslag til, hvordan problemformuleringen kan tilpasses jeres forestillinger og interesser, eller skriv en ny fra bunden af. Husk, at en problemformulering ikke blot må kunne besvares med et ja eller nej; den […]

Orienteringsfasen

Danmark oktober ’43 1. Orienteringsfasen Når I ser og læser jeres ressourcer til temaet igennem, er det en god ide at skrive et lille resume til hver. Skriv også, hvad I undrer jer over, eller hvilke associationer I får til andet, I har arbejdet med tidligere. Inden I går videre til næste fase På baggrund af […]

Praktisk guide til underviseren – Oktober ’43

Oktober ’43 Praktisk guide til underviseren Denne praktiske guide er primært til underviseren på grundskoleniveau eller ungdomsuddannelsesniveau i de tilfælde hvor eleverne skal have støtte og lære, hvordan man arbejder problemorienteret. Materialerne er relativt konkrete og understøttet af hjælp i form af opgaver og lignende, og dertil er forløbet fuldt struktureret.Bemærk, at hvis man som […]