Menu
Menu

Om årstemaer

Under såvel AldrigMere.dk som under forløberen Auschwitz-dag.dk danner et fælles årstema rammen om aktiviteter og initiativer i løbet af et skoleår. Alle årstemaer har relation til Holocaust og andre folkedrab.
Årstemaerne gør det muligt at behandle emner fra forskellige vinkler og stille nye spørgsmål hvert år. De skiftende årstemaer giver plads til sammenlignende og tematiske undersøgelser af fænomener, som går igen i flere af historiens folkedrab.
Årets tema kan pege på vigtige spørgsmål og emner – både når vi ønsker at forstå tidligere tiders forbrydelser og vores samfund i dag. Vi har foruden de nye årstemaer samlet alle materialerne til de tidligere årstemaer på hjemmesiden, så alle de vidt forskellige tematikker er tilgængelige.
Tanken er, at årstemaet skal være et pejlemærke for undervisningstilbud og offentlige markeringer på den årlige Auschwitz-dag den 27. januar. Dermed ønsker vi dels at støtte undervisere, der vil arbejde i dybden med et emne, dels at skabe en samlende ramme for alle Auschwitz-dagens arrangementer.