Menu
Menu

Fascistisk propaganda

Fascistisk propaganda

Ordet propaganda stammer fra latin. Som begreb betyder ordet en slags reklame, og bruges til en systematisk udbredelse af politiske ideer og holdninger med et bevidst mål: at yde indflydelse på borgernes holdninger og italesættelse af emner på bestemte måde, det man også kalder for den offentlige diskurs.

Propaganda spillede en stor rolle for NSDAP i Tyskland under Weimarrepublikken. Her var målet med propagandaen at skabe en antidemokratisk stemning og skaffe flest mulige stemmer for partiet, så nazisterne kunne komme til magten.

Det virkemiddel som nazisterne lagde meget vægt på i deres propaganda var ikke argumentation, der benytter sig af en rationel retorik, men appelformen patos, som handler om at skabe følelser hos folk. Man talte bl.a. om ydmygelsen fra 1. verdenskrig, også i forbindelse med Versaillestraktaten.

Nazisterne appellerede også til andre følelser, fx angst og bekymring. De arbejdede på at skabe polariseringer blandt folk, dvs. skabe grupper, som blev tillagt modsatte egenskaber, som fx gode- og onde- eller over- og undermennesker.

Adolf Hitler var hovedpersonen i nazisternes propaganda. Han var en dygtig retoriker og kunne holde taler, hvor han talte uden manuskript i flere timer og dermed tryllebandt sit publikum. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev der oprettet et ministerium for folkeoplysning og propaganda, hvor Joseph Goebbels blev sat i spidsen som propaganda-minister. Goebbels indledte en kampagne, der skabte en ikonisk status omkring Hitlers person – man taler i dag om “Führerkulten”, en persondyrkelse omkring Hitler.

Denne persondyrkelse blev understøttet af Hitlers bog “Mein Kampf”, som allerede i 1924 var udkommet som en slags biografi. I virkeligheden var den pyntet og omskrevet som en del af den nazistiske propaganda.

Beskrivelser af det tyske folk i nazisternes propaganda

Nazisterne havde en idealiseret opfattelse af Tyskland og tyskere, som kom til udtryk i billeder, tekster og film afsendt bl.a. af propagandaministeriet. Det kunne være den smukke, lyshårede kvinde, der med et glad smil holder et spædbarn, og det kunne være en veltrænet ung mand, som vises stolt og heroisk, mens han fx arbejder eller passer på sin familie. Man anvendte farver symbolsk, fx lyse farver for at vise det gode og mørke farver for at vise det onde.

Ifølge nazisternes propaganda var det tyske folk blevet behandlet uretfærdigt af resten af verden. Man udpegede de “onde”, der skulle holdes ansvarlige for at de “gode” tyske soldater havde tabt krigen: Det var kommunister, socialdemokrater og jøder/kapitalister – denne fremstilling kaldes i dag for “Dolkestødslegenden”. Når man afbillede jøder eller kommunister var de karikeret med fx store næser eller ondskabsfulde ansigtsudtryk, og fremstillingen af dem stod i modsætning til billedet af “den ariske race”, der blev idealiseret som smukke og venlige med veltrænede slanke kroppe.

Valgplakater fra april 1932 for NSDAP, der fremstiller den “ariske tysker”. Fra Bundesarchiv Berlin.

Raceideologien i nazisternes propaganda

Propagandaens mål var som tidligere nævnt at vække følelser, der kunne bruges politisk. Det var ikke udelukkende politiske modstandere og jøder, der blev ført hetz mod, men også handicappede og syge mennesker. Nazisterne sammenlignede fx på en plakat en rask tysk familie med tre børn med en syg mand og definerede deres økonomiske værdi for samfundet ud fra, hvad de kostede samfundet pr. dag. Underforstået: “Se, hvordan pengene kan gøre godt for en sund familie, i stedet bruger vi dem på nogen, som ikke bidrager til systemet. De syge truer vores økonomiske sikkerhed og fremtid. De underminerer vores økonomi og bidrager heller ikke med værdi til samfundet, så de er en dobbelt byrde”.

Plakat fra 1935 for naziavisen “Der Stürmer”. Af Wolfgang Sauber og fra wikipedia.

Propagandaplakat for NSDAP, der fremstiller den “ariske tyske familie”. Kilde ukendt, fra wikipedia.

Propagandaillustration fra 1920’ernes Wannsee, der viser faren ved at mixe racer. Af Adam Jones og fra wikipedia.