Menu
Menu

Signs – interaktivt dokudrama

Signs – interaktiv dokudrama-oplevelse

Signs – interaktivt dokudrama

Forskere har fundet frem til flere tegn, der indikerer at etnisk udrensning og folkedrab kan være under udvikling.

 

Måske kan vi forhindre udviklingen i at eskalere til folkedrab, hvis vi kan genkende tegnene og dermed opdage dem i tide.

Det fiktive spil SIGNS træner spilleren i at spotte disse tegn.

Først gennemgår spillet de tidlige tegn ud fra Stantons model, blandt andet gruppeinddeling og umenneskeliggørelse af de forfulgte. Derefter præsenteres spilleren for autentiske eksempler på propaganda fra bl.a. film, fotos og plakater, hvor tegnene kan identificeres.

Spillet afsluttes med en fælles debat i klassen eller i grupper om ondsindet propaganda og disinformation. Klassen diskuterer, om man ser disse tidlige tegn i samfundsdebatten i dag, samt hvad vi kan gøre som enkeltindivid eller som samfund for at dæmme op for negative følger af disse tegn.

Materialet forventes tilgængeligt fra november 2019.

Hjælpetekster

Materialet forventes tilgængeligt fra november 2019.

Til eleven

Øvrige

Til læreren

Ressourcer

Materialet forventes tilgængeligt fra november 2019.

Film

Kilder

Journalistiske artikler

Love og konventioner

Links

Grundmaterialer

Materialet forventes tilgængeligt fra november 2019.

Fagtekster

Modeller

Links