Menu
Menu

Fra 2. verdenskrig til i dag

Holocaust - viden og ansvar

Fra 2. verdenskrig til i dag - Lette tekster

Holocaust er udryddelsen af cirka 6 millioner jøder under Adolf Hitlers naziregime op til og under 2. verdenskrig. Naziregimet kaldte oprindeligt dette for Endlösung der Judenfrage. Da omfanget af Holocaust blev tydeligt i 1945 efter at Nazityskland havde overgivet sig, satte det hele verden i chok. At ingen greb ind og dermed måske ændrede historiens gang gør fortsat ondt i den europæiske folkesjæl – og ikke mindst i Tyskland.
I Tyskland er derfor opstået en kultur, kaldet erindringskulturen, som skal forhindre, at historien gentager sig. Alligevel opstår der i dag situationer, hvor befolkningsgrupper bliver forfulgt på en måde, så der reelt er tale om overtrædelser både af tysk lovgivning og menneskerettighederne. Men hvem skal gøre noget, når man bliver vidne dertil?
I ressourcerne til temaet kan du møde både yngre og ældre personer, der frivilligt tager del i kampen mod antisemitisme, dvs. forfølgelse af jøder – og andre grupper? Du kan også høre eksperter og andre udtale sig om situationen i Tyskland i dag.
Gennem arbejdet med temaet skal I reflektere over, hvordan I selv kan tage ansvar for demokrati og menneskerettigheder – for at være med til, at der ikke igen sker nye forfølgelser af mennesker.
Her kan du finde andre tekster, som du evt. kan anvende, hvis du vil gå lidt mere i dybden med dele af temaet.

Ressourcer

Her finder du film om, hvordan unge i Tyskland ser på Holocaust med nutidens øjne samt lovtekster, bl.a. den tyske grundlov, som fungerer som skriftlige kilder til dette undertema.

Film

Lovtekster

Kort om kilder

Journalistiske artikler

Links