Menu
Menu

At lave en kortfilm

Hjælpetekst

At lave en kortfilm

Hvis I har valgt at lave en kortfilm som jeres produkt, er det vigtigt at I har sat jer ind i genretrækkene. Det skal helst fremgå tydeligt for beskueren, hvilken genre filmen er lavet i. Her er der et bud på nogle punkter til en overordnet plan, som I kan tage stilling til inden I skriver en drejebog (se skemaet næste side).

Overordnet plan

  • Genre:
  • Fortællingens akter (beskrevet cirkulært eller lineært):
Begyndelse:
Midte:
Afslutning:
  • Hovedperson og evt. andre personer med klare personkarakteristikker:
  • Lyd og lys som fortællende effekter - valg:

Noter

  • Noter til scenografi/miljø:
  • Noter til kameravinkel og lys:
  • Noter til kostumer og makeup:
  • Noter til klipning:

Drejebog

Akt

Personer, kostumer, makeup

Scenografi og kameravinkel

Lyd og lys

Beskrivelse af scenen

Begyndelse


Midte


Slutning