Menu
Menu

Stantons model: Folkedrabets 10 stadier

Model

Stantons model: Folkedrabets 10 stadier

Gregory Stanton har forsket i folkedrab og forebyggelse af folkedrab. Han har opstillet en model for, hvordan et folkedrab udvikler sig og eskalerer i 10 stadier, samt giver et bud på hvilke tiltag, der kan tænkes at modvirke hvert enkelt stadie i denne eskalering.

Ved nærlæsning af modellen får man fornemmelsen af, at det den almene befolkning opfatter som konflikter og små rystelser af samfundets demokratiske fundament, kan være nøje tilrettelagte hændelser i en drejebog til et folkedrab fra bødlernes side.

Modellen er ment som et redskab til at identificere et folkedrab under udvikling på et så tidligt stadie som muligt for derved at kunne gribe ind og stoppe det. Det er vigtigt at slå fast, at stadierne ikke er en forudbestemt udvikling, og at stadie 1 ikke automatisk fører til stadie 2 osv.

Muligheder for at stoppe udviklingen
Foruden at identificere et folkedrabs 10 stadier, siger Stanton også at udviklinger er til at stoppe. Han giver et bud på, hvad der stopper udviklingen på hvert af de 10 stadier, som skitseres nedenfor:

Efter folkedrabene i Bosnien og Rwanda i 1990’erne blev erklæringen Reason to Protect (R2P) formuleret i 2005 af en lang række stater. Gennem denne erklæring lover staterne at forebygge og standse fire typer af forbrydelser, herunder folkedrab.

For en uddybende tekst gå til Stanton: Folkedrab som stadier (folkedrab.dk)