Menu
Menu

Retfærdighedsfølelse i konfliktløsning

Model

Retfærdighedsfølelse i konfliktløsning

Denne model kan bruges som en hjælp til at foreslå, hvordan en konflikt kan løses, så begge parter i konflikten kommer til at føle sig retfærdigt behandlet – oplevelse af fairness.
Man kan undersøge løsninger som andre har foreslået, eller bruge modellen til at komme med forslag til, og argumentere for, en løsning, man tænker er god.
Hvis en løsning skal være holdbar og ikke bryde ud i en ny konflikt, så er det vigtigt, at begge parter føler sig retfærdigt behandlet. Man kan opleve, at processen mod en løsning er retfærdig, fx fordi man føler sig lyttet til. Så oplever man processuel fairness. Men kan også føle, at der er retfærdighed i, hvordan fx et landområde er blevet delt, som man tidligere har været uenig om hvem tilhørte. Det kaldes, at man oplever fordelingsmæssig fairness:

Processen er vigtigere end resultatet
Opleves processen som unfair, kan det ødelægge den positive oplevelse af et godt resultat, og omvendt kan en oplevelse af en fair proces skabe accept, selvom resultatet ikke er helt som ønsket.

Potentiel ny konflikt
Hvis ikke parterne går ud af konflikten med en god retfærdighedsfølelse, så efterlades de med spændinger, som potentielt kan lede til en ny konflikt.

Oplevelse af behovstilfredsstillelse
For at parterne i en konflikt kan opleve, at deres behov bliver tilfredsstillet, er det væsentligt at have disse faktorer for øje:

Anerkendelse, forståelse, interesse for, opmærksomhed, fællesskab, accept, empati, respekt, ligeværdighed.