Menu
Menu

Kort om kilder – under Holocaust

Kort om kilder

Under Holocaust

Kilderne herunder skaber tilsammen et billede af, hvordan forfølgelsen og udryddelsen af blandt andre Europas jøder var sat i system af det tyske naziregime.

Sterilisation som middel til “racehygiejne”:

Lov om sterilisation fra 1933
Kilden er en dansk oversættelse af en lov om sterilisation af bl.a. handicappede og psykisk syge fra 1933. Man tvangssteriliserede af det man kaldte ‘racehygiejniske grunde’ – for at holde den ariske race ren. Loven var ikke enestående. Rundt om i verden var mange andre lande også optaget af racehygiejne. Således var tvangssterilisation af bl.a. psykisk syge og udviklingshæmmede tilladt i Danmark fra 1929-1967.

“Jøderne skal bringes sammen i ghettoer …”:

Kilde fra 27. september 1939, hvor SS-sikkerhedschefen Heydrichs udstikker en forholdsordre om, hvordan jøderne skal bringes sammen
Kilden viser, hvordan nazisternes forfølgelse af bl.a. jøder og sigøjnere blev sat i system.

Kontrakt om tavshedspligt:

Kilden er oversat til dansk fra ”Documents on the Holocaust” af Yitzhak Arad, University of Nebraska Press, 1999, s. 274
Kontrakten om tavshedspligt skulle underskrives af SS-mænd, der deltog i udryddelsesoperationer under ”Aktion Reinhard”, som var kodenavnet for planen om udryddelsen af de polske jøder.

Kilder om henrettelser af jøder

En lang række øjenvidneberetninger bekræfter henrettelserne af jøder under 2. verdenskrig. Man undres over, hvordan folk bare parerer ordre; nogle beskriver handlingerne som grufulde, andre undrer sig over, hvorfor de ingen medlidenhed føler. Nogle af kilderne er beretninger fra folk i Einzatskommandoen, som var specialtropper der skulle udføre henrettelserne.
Beretning om massakren ved Babij Jar af Kurt Werner, medlem af Særkommando 4a: Kilden er oversat af Brian Mejer Larsen og Peter Vogelsang.

E. Klee m.fl., red., Schöne Zeiten: Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer (Frankfurt/Main, 1988), s. 69-70
Massakren ved Babi Jar nær Kiev fandt sted den 29.-30. september 1941. 33.771 jøder blev skudt på de to dage massakren varede. Kurt Werner beskriver sine og kammeraternes handlinger som grufulde og slutter med at sige:”Den aften fik vi igen snaps”, underforstået at handlingerne skulle glemmes med indtagelse af alkohol.

Brugen af gas-biler i udryddelseslejren Chelmo i Polen

Gas-bilernes effektivitet:
Kilden er bl.a. anvendelig til diskursanalyse.

Fortroligt dokument om gas-bilernes “effektivitet” i Chelmno, Berlin den 5. juni 1942
Dokumentet viser, hvordan nazisterne i skrift umenneskeliggjorde/dehumaniserede jøderne.

Gas-bilernes funktion:

Beretning af SS-officeren Adolf Eichmann, fra et kig på gas-bilernes funktion ved et besøg i Chelmno i 1942
Kilden viser, at selve konsekvensen af Die Endlösung der Judenfrage for nogle nazister var en “overraskelse”.

Afbrænding af lig:

Simon Srebnik, overlevende jøde fra Chelmno
Denne øjenvidneberetning beskriver, hvordan ligene fra gas-bilerne brændes.

Kilder fra udryddelseslejren Sobibór i Polen

Efter nazisternes fald blev uhyggelige hændelser blotlagt gennem skriftlige kilder og forhør:

Desuden

Blandede vidneudsagn, beretninger og optegnelser fra hændelser under Holocaust:
Vidneudsagn fra politimand Tögel, medlem af Einsatz-kommando 10a

Wannseekonferencen januar 1942, Eichmanns protokol
Kilde citeret fra “Vejen til Auschwitz”, Lammers, Karl Christian, Gyldendal Uddannelse, 2000, s. 83. Oversat fra: K. Pätzold, Tagesordnung: Judenmord, Metropol Verlag, Berlin.

Kilden er et uddrag af protokollen for mødet, hvor den endelige udryddelse af Europas jøder blev sat i system – Die Endlösung der Judenfrage. Sidst i protokollen forklares det, hvorfor denne først blev iværksat meget senere i Danmark.