Menu
Menu

Praktiske råd

Praktiske råd

Når du påbegynder planlægningen af et arrangement i forbindelse med markeringen af Auschwitz-dag, kan du med fordel overveje spørgsmål som:

Hvem er målgruppen for arrangementet?

Hvis målgruppen er børn og unge, bør dette fx tænkes ind. Læs mere om arrangementer for børn og unge.

Hvor kan/skal arrangementet afholdes?

Det kan være en mulighed at afholde arrangementet på det lokale bibliotek, kulturhus eller låne en sal i den lokale biograf. Arrangementet kan også afholdes på et lokalhistorisk sted (fx ved et mindesmærke), som har relevans for arrangementets tematik. Se listen over relevante museer og mindesmærker i Danmark.

Hvornår skal arrangementet afholdes?

Auschwitz-dag markeres officielt den 27.januar, men mange gange afholdes de forskellige arrangementer i tiden før og efter. En ekskursion til et redningssted i forbindelse med redningen oktober 1943 eventuelt kunne for eksempel afholdes i oktober for at give deltagerne en oplevelse af, hvilke vejr- og vindforhold der gjorde sig gældende under redningen. Tidspunktet for et foredrag afhænger af, hvornår den ønskede foredragsholder har tid i sin kalender. Og et musikarrangement kan med fordel finde sted i sommerhalvåret, hvis det skal foregå på en udendørs scene eller plads i byen.

Kan det være en fordel at tage udgangspunkt i årets tema?

Nyttige links
Læs mere

Hvis arrangementet tager udgangspunkt i årets tema, er det muligt at finde inspiration og baggrundsviden her på hjemmesiden under ‘Årets tema’.

Kan arrangementet indgå i en sammenhæng?

Arrangementet kan fx indgå i en aktuel og lokalt forankret sammenhæng – eksempelvis til bekæmpelse af diskrimination, racisme etc. Arrangementet kan også inddrage lokalhistorie eller lokalområdet.

Hvilke andre institutioner eller samarbejdspartnere kan involveres i planlægningen og afholdelsen af arrangementet?

Der er mange lokale grupper, som kan inddrages i arbejdet med planlægningen og afviklingen af aktiviteter i forbindelse med Auschwitz-dag. Det kunne være kunstnere, handicapforeninger, uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, trossamfund og dialogforeninger mellem trossamfund, jødiske lokalsamfund, romaer, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, lokale biblioteker, lokale museer, flygtninge-/asylforeninger, ungdomsuddannelser, elevråd, studenter- og ungdomsorganisationer, lokale foreninger, kulturhuse,kvindeforeninger, musikskoler m.m.

Medier/PR

Der findes mange måder, hvorpå man kan annoncere og reklamere for et forestående arrangement.
  • Annoncer arrangementet via de sociale og lokale medier. Det er også muligt at annoncere via kalenderen. Har du et arrangement, som du gerne vil have offentligjort, så skriv til redaktionen
  • Placer plakater og flyers på centrale steder i byen – det kan være på skoler, ungdomsuddannelser, biblioteker, i kulturhuse, hos boghandlere, i supermarkeder etc., alt efter målgruppe. Opsøg journalister, som har et ansvarsområde/en interesse, der matcher arrangementets karakter. Sørg for at have detaljer og relevant information parat til journalisterne.
  • Undersøg, om en eller flere af talerne, kunstnerne, forfatterne m.v. kan have interesse i at skrive fx en kronik/artikel om Auschwitz-dag.
  • Ved inddragelse af journalister på selve dagen kan det være en idé at spørge talerne, om de gerne vil interviewes, og inden arrangementet melde dette tilbage til journalisterne. Skab også gerne et overblik over de deltagende medier, så du kan assistere dem og byde dem velkommen på selve dagen.
  • Overvej, hvordan arrangementet dokumenteres fotografisk. Kan I engagere en professionel fotograf, eller vil I selv stå for det? Det er en fordel at sikre gode, fortællende billeder i høj opløsning, som medier efterfølgende kan låne, og som kan bruges i hjemmesidesammenhænge.
  • En opfølgende pressemeddelelse er vigtig for at understrege den opmærksomhed, der var rettet mod begivenheden. Inddrag gerne citater fra deltagende personer og understreg dagens relevans og aktualitet i lyset af fx sammensætningen af deltagere samt den opståede diskussion, dialog, reaktioner på udstillinger, film eller dramatiseringer.

Andre gode råd

  • Det er vigtigt at finde et sted til afholdelse af arrangementet samt at fastlægge datoer for forskellige aktiviteter i god tid.
  • Find et sted af passende størrelse, der også er tilgængeligt for kørestolsbrugere og ældre. Tænk på parkeringsfaciliteter og skiltning.
  • Hvis der serveres mad/snacks, bør man huske på, at arrangementet tiltrækker mennesker med forskellige spisevaner – vegetar, halal, kosher etc.
  • Overvej at søge lokale sponsorer.

Kontakt

Skriv til redaktionen, hvis du har spørgsmål eller søger inspiration til at planlægge et arrangement ifm. Auschwitz-dag.

Hvad er Auschwitz-dag

Auschwitz-dag den 27. januar er Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holocaust og andre folkedrab.

Inspiration til planlægning

Auschwitz-dag har været markeret siden 2003 med mange forskelligartede initiativer.

Formålet med Auschwitz-dag

Formålet er at mindes ofrene og en påmindelse om, at folkedrab ikke blot er et overstået kapitel.