Menu
Menu

Kunst og kultur

Kunst og kultur

Kulturelle og kunstneriske arrangementer og initiativer kan have mange forskellige udtryksformer og formål. Den kunstneriske bearbejdelse af Holocaust og andre folkedrab kan give arrangementet en anden toning end de historiske og faktuelle tilgange kan. Effekten af en udstilling, en digtoplæsning eller en filmvisning kan være slående og stærk, og denne type af arrangementer kan således tiltrække en anden målgruppe end den, som deltager i et debatarrangement eller en ekskursion.

Udstillinger
Udstillede breve, digte, fotografier, malerier og skulpturer udtrykker mening og betydning på en anden måde end fx et foredrag, og udstillinger kan have den fordel, at de som en modvægt til foredragsformen kan inddrage den besøgende på en mere aktiv og dynamisk måde. Der findes både i Danmark og udlandet en række udstillinger om folkedrab, som er produceret af nulevende kunstnere, overlevende fra folkedrab, historikere eller studerende.

Udstillingerne kan både have æstetisk og historisk-faktuel karakter og kan både fungere som selvstændige indslag, som oplæg til diskussion eller paneldebat eller i sammenhæng med andre aktiviteter som fx konkurrencer, afslutning på elevers og studerendes projektarbejde etc. Udstillinger kan fx arrangeres i samarbejde med lokale skoler, gallerier, museer, biblioteker eller interesseorganisationer.
Plakat fra Museet for Samtidskunst om udstillingen “Sort Mælk – Holocaust i ny kunst” (2014)

Drama
Teater kan gøre et emne eller en historisk periode nærværende, fordi skuespillernes fysiske nærvær gør historien levende for publikum. Et teaterstykke kan illustrere forskellige situationer og problemstillinger som moral, skyld, ansvar og erindring, hvilket måske gør de svære emner mere begribelige for publikum. Man kan også inddrage det lokale teater, lokale teatergrupper eller teaterskoler og tilsvarende inddrage lokale manuskriptforfattere og instruktører. Stykket kan skrives til lejligheden, eventuelt med udgangspunkt i årets tema, eller man kan tage udgangspunkt i et færdigt manuskript, en roman eller en film, som er relateret til emnet folkedrab.

Hvorfor kunst og kultur?
Mange kulturelle udtryk stiller i højere grad spørgsmål og synliggør problemstillinger, end de fremstiller løsninger. Derfor kan kulturelle indslag bidrage til at holde en åben diskussion af emnet ved lige. Det er også muligt at inddrage en aktuel kunstner, forfatter eller filminstruktør, der enten direkte beskæftiger sig med folkedrab eller som, via sit arbejde med emner som national identitet, national/regional historie, diskrimination, erindring og barndom, kan tilføje emnet interessante perspektiver.

Kulturelle og kunstneriske udtryk kan også fremstå som en hyldest til et folks kulturelle rigdom, der trods et folkedrab ikke gik til grunde. Kunst kan dermed fungere som en form for modvægt til eller åndelig modstand mod udslettelsen og destruktionen af et folkeslag og dets kultur.

Film
Der findes mange filmatiseringer af Holocaust og andre af historiens folkedrab, som kan give stof til eftertanke og med fordel anvendes som et oplæg til diskussion. Man kan inddrage filminstruktører, filmanmeldere eller forfattere i foredrags- eller inspirationskursussammenhænge, eller man kan planlægge et filmarrangement i samarbejde med det lokale bibliotek, den lokale biograf eller en lokal interesseorganisation. Mange film kan erhverves gennem Det Danske Filminstitut eller bibliotekerne.

Litteratur
Der findes en betydelig mængde litteratur om forbrydelser begået i forbindelse med folkedrab, både i form af fag- og skønlitteratur samt vidnesbyrd og erindringer. Man kan fx arrangere en oplæsning med forfatteren selv eller, hvis dette ikke er muligt, eksempelvis af en skuespiller eller en anden forfatter. Arrangementet kan finde sted på det lokale bibliotek, som eventuelt kan opfordres til at lave en ’bog-ø’ (fag- eller skønlitteratur om folkedrab, en særlig vinkel, årets tema etc.)

Skønlitteratur
Gennem den skønlitterære behandling af emnet kommer man tæt på romanpersoner, der både kan være ofre, gerningsmænd og tilskuere, og man får derigennem indblik i deres tanker, følelser og handlinger. Skønlitteratur kan derfor på trods af dens fiktive karakter fremstå som en vigtig kilde til forståelse af begivenheder, man ikke selv har oplevet.

Musik
Musik kan være stemningsbærende og fungere som en oplevelse i sig selv, fx ved en koncert. Men musik kan også være et indslag mellem foredrag, film el. lign., der binder arrangementet sammen. Man kan for eksempel inddrage Balkan-musik, hvis arrangementet handler om Balkan, eller klesmermusik, hvis fokus er på Holocaust. Mange kommuner har haft gode erfaringer med at invitere en lokal eller international musikgruppe med rwandere, bosniere eller romaer etc. Der er også rigtig gode erfaringer med at involvere den lokale musikskole eller det lokale kor og bede dem bidrage med musik og/eller sang til arrangementet. Alternativt kan man organisere et foredrag om musik, der tager udgangspunkt i komponister, stilarter eller musikkens betydning i folkedrabssammenhænge.

Mere inspiration til musik
Du kan også finde inspiration i DIIS’ flerfaglige undervisningsbog”Efter folkedrab”, hvor et af kapitlerne handler om musik og om folkedrabsrelateret kompositions- og rockmusik. Cand.phil. i musikvidenskab Henrik Palsmar skriver om Arnold Schönbergs ”A Survivor from Warsaw”, ligesom han uddyber, hvordan nogle heavy metal-bands bruger folkedrab som en metafor for ”det værste i verden”.

Kultur-konkurrencer
Et andet forslag er, at den lokale avis, det lokale bibliotek, det lokale teater, den lokale biograf eller kommunen afholder en konkurrence inden for én af de beskrevne genrer; fx en novelle- eller essaykonkurrence, en maleri/tegnekonkurrence, en smart-phone-film-konkurrence eller en konkurrence i at skrive det bedste teatermanuskript til det lokale teater med udgangspunkt i årets tema.