Menu
Menu

Formålet med Auschwitz-dag

Formålet med Auschwitz-dag

Formålet med Auschwitz-dag er at mindes ofre for historiens folkedrab. Dagen skal dels sikre erindring og viden om folkedrab, men er også en påmindelse om, at folkedrab ikke blot er et overstået og mørkt kapitel fra historiebøgerne.

Folkedrab og folkedrabslignende forbrydelser finder også sted i dag. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på mekanismer som racisme, udskillelse og dehumanisering, som i sidste ende kan være medvirkende faktorer til folkedrab.
En vigtig del af Auschwitz-dagens formål er at fremme viden om Holocaust og andre folkedrab – både blandt unge mennesker og i den brede offentlighed. Derfor markeres Auschwitz-dagen både i skoler og via folkeoplysende aktiviteter. Tanken er, at dagen i bred forstand skal sætte folkedrab på dagsordenen og anspore til debat om de etiske, samfundsmæssige og politiske udfordringer, som folkedrab og lignende forbrydelser stiller os overfor.
Auschwitz-dag i Danmark er etableret på baggrund af Stockholms Internationale Forum om Holocaust der fandt sted i januar 2000. Her vedtog stats- og regeringsledere fra 47 stater en erklæring, der fremmer forskning, undervisning og erindring om Holocaust. Erklæringen indebar blandt andet, at staterne styrker erindringen om Holocaust ved en årlig mindedag.
I Danmark besluttede regeringen i 2001, at den danske mindedag skulle omhandle både Holocaust og andre folkedrab. Ligeledes blev det besluttet, at dagen skulle have navnet Auschwitz-dag, og at den skulle markeres den 27. januar – årsdagen for befrielsen af kz- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Med navnet Auschwitz-dag ønskede man at signalere, at udgangspunktet for dagen er Holocaust, men at Auschwitz samtidig skal forståes som et symbol på de unævnelige lidelser, som racistiske ideologier og totalitære regimers overgreb kan føre til. Den danske mindedag sætter således fokus på såvel Holocaust som andre folkedrab. Også FN og en lang række andre lande markerer den 27. januar for at signalere, at vi ikke må glemme Holocaust – eller historiens andre folkedrab.
På den måde indskriver den danske Auschwitz-dag sig i det internationale samarbejde, der siden 1945 har arbejdet for at modvirke og forebygge, at forbrydelser som Holocaust vil kunne ske igen. Denne målsætning blev formuleret allerede i 1945 med oprettelsen af De Forenede Nationer (FN) og medvirkede til vedtagelsen af FN’s Folkedrabskonventioni 1948.

Historien har dog vist, at forsøget på at modvirke og forebygge folkedrab, ikke har forhindret forbrydelsen i at gentage sig. Siden 1945 har folkedrab, etnisk udrensning og masseudryddelser udspillet sig mange steder i verden. Derfor er markeringen af Auschwitz-dag ikke kun af historisk karakter – dagen sætter også fokus på aktuelle og vedvarende forbrydelser.

Jøder ved udvælgelsesrampen i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau 1944. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-N0827-318 / CC-BY-SA 3.0

Formålet med Auschwitz-dag er at:

  • Mindes ofrene for Holocaust og andre folkedrab og støtte de overlevende, som stadig lider under følgerne heraf.
  • Søge at sikre, at mindet om Holocaust og andre folkedrab bevares for de kommende generationer som en advarsel om, at de uhyrlige forbrydelser, der blev begået, aldrig må gentages - hverken i Europa eller andre steder i verden.
  • Reflektere over den lære, der kan drages af Holocaust og andre folkedrab, som middel til at forstå og imødegå lignende hændelser i fremtiden, som spørgsmål af grundlæggende betydning for hele menneskeheden.
  • Fremme undervisning i Holocaust og folkedrab i skolerne og andre uddannelsesinstitutioner, idet uddannelse skal motivere eleverne til at tage personligt ansvar og fremme demokrati, menneskerettigheder og tolerance.
  • Arbejde for et demokratisk og tolerant samfund uden skæmmende fordomme og racisme.
  • Sammen med andre europæiske lande og det internationale samfund i øvrigt arbejde for fred, retfærdighed og fællesskab mellem alle nationer.

Hvad er Auschwitz-dag

Auschwitz-dag den 27. januar er Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holocaust og andre folkedrab.

Inspiration til planlægning

Auschwitz-dag har været markeret siden 2003 med mange forskelligartede initiativer.

En række praktiske råd

Praktiske råd til planlægningen af et arrangement i forbindelse med markeringen af Auschwitz-dag.