Menu
Menu

Foredrag og debat

Foredrag og debat

Det er oplagt at markere Auschwitz-dag ved at afholde et foredrags- og debatarrangement, hvor du inviterer en ekspert eller et øjenvidne til at holde oplæg om et givent emne og bagefter åbne op for spørgsmål og diskussion.

Fagspecifikke eksperter

En foredragsholder kan fx være en fagspecifik ekspert, der, med sin professionelle baggrund, arbejder med folkedrab og derfor kan opridse historiske, politiske eller fagspecifikke problemstillinger. Det kan være historikere, journalister, soldater, nødhjælpsarbejdere, fotografer, forfattere, forskere, teologer, museumsfolk eller andre, der via deres arbejde, har arbejdet med folkedrab.

Personlige vidnesbyrd

En debataften kan også tage udgangspunkt i en øjenvidneberetning, hvor en person, der selv har haft folkedrab inde på livet, fortæller om sine personlige erfaringer. Når man inviterer et førstehåndsvidne til at fortælle om sine egne oplevelser, rykker historien pludselig tættere på. Den personlige historie kan være med til at skabe et nærvær og et menneskeligt bindeled mellem tilhørerne og de svært begribelige begivenheder.
Der bor mange mennesker i Danmark, som har oplevet og overlevet folkedrab. Mange Holocaust-overlevere er gennem årene blevet inviteret til at fortælle deres historier i forbindelse med forskellige arrangementer rundt omkring i landet, og tilsvarende har overlevende fra fx folkedrabet i Rwanda, folkedrabet i Bosnien og folkedrabet i Darfur deltaget i arrangementer og givet tilhørerne en unik mulighed for at møde et førstehåndsvidne. Øjenvidner til folkedrab kan desuden også være en journalist, en soldat eller en nødhjælpsarbejder, der har arbejdet i konfliktfyldte områder.

Paneldebat

Du kan også vælge at invitere et helt panel af talere, som fortæller om samme emne ud fra forskellige vinkler, og som efterfølgende er med i en diskussion med deltagerne i arrangementet. Forskellige personers tilgange til et emne kan være med til at etablere en spændende dynamik, som kan nuancere en debat. Desuden er der en god chance for at mere end én foredragsholder tiltrækker flere deltagere til arrangementet.

Når det personlige vidnesbyrd ikke er muligt

Der er meget få overlevende tilbage fra folkedrabet i Armenien i 1915, og grundet deres fremskredne alder har de svært ved at deltage i arrangementer i forbindelse med Auschwitz-dag. Det samme kommer på et tidspunkt til gælde for Holocaust-overlevere, hvorfor det kan overvejes at ’erstatte’ det personlige vidnesbyrd fra et førstehåndsvidne med fx: