Menu
Menu

Tidligere undervisningsressourcer

Tidligere undervisningsressourcer

Undervisningsmaterialer med fokus på Holocaust og andre folkedrab og relaterede emner som intolerance, benægtelse og mindekultur.

Læs mere på Folkedrab.dk’s lærerforum

Med elever i Auschwitz

Med elever i Auschwitz Guide henvendt til undervisere fra ungdomsuddannelserne og grundskolens udskoling, der skal på studietur med elever i Auschwitz-Birkenau. I denne guide for undervisere kan du finde inspiration og vejledning til, hvordan du bedst kan forberede dine elever på et studietursbesøg i den tidligere kz- og udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau. Der er forslag til, hvilke didaktiske og praktiske overvejelser du kan gøre dig inden et besøg, samt hvordan du og eleverne fagligt kan følge op

Med elever i Theresienstadt

Med elever i Theresienstadt Studietursguide henvendt undervisere fra ungdomsuddannelserne og grundskolens udskoling, der skal på studietur med elever i Theresienstadt. Guiden viser vej til de mange spor og levn fra krigen, som giver adgang til det mørke kapitel i byens historie. Theresienstadt, eller Terezín som byen hedder i dag, rummer som autentisk sted et stort læringspotentiale på grund af sin centrale plads i historien om Danmark og Holocaust. 471 danske jøder sad fanget her under

Lærervejledning: “Drengen i den stribede pyjamas”

Lærervejledning: “Drengen i den stribede pyjamas” “Drengen i den stribede pyjamas” er en populær film, der ofte bliver inddraget i undervisningen om Holocaust og 2. Verdenskrig. Men på trods af filmens mange gode emner og tematikker, skal man være opmærksom på, hvor langt filmen ligger fra virkeligheden, og at der er steder i filmen af etisk problematisk karakter. Vejledningen indeholder blandt andet: En introduktion til den historiske spillefilm som genre. Et bud på, hvordan du

Folkedrab.dk

Folkedrab.dk Viden og materiale om otte forskellige folkedrab, relaterede emner og adgang til kilder, dilemmaspil, film, quiz mv. Folkedrab.dk er DIIS’ undervisningswebside om Holocaust og andre folkedrab. Siden indeholder mere end 450 forskningsbaserede artikler om otte forskellige folkedrab og derudover hundredevis af kilder, dokumenter, taler, personlige beretninger, litteraturforslag, nyhedsopdatering samt fotografier til brug i undervisningen. Det er også via Folkedrab.dk, at DIIS’ film “THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangenskab” og “Flugten til Sverige –

Danske jøder i Theresienstadt

Danske jøder i Theresienstadt Film og undervisningsmateriale om danske jøder i kz-lejren Theresienstadt, herunder dokumentaren “THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangenskab”, kilder og lærervejledninger med idéer til, hvordan du kan arbejdet med materialet i undervisningen. ”THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangenskab” (2010) er en dokumentarfilm rettet mod undervisning på ungdomsuddannelserne og i grundskolens ældste klasser. Filmen handler om seks dansk-jødiske børn, der deporteres med deres familier til Theresienstadt under 2. Verdenskrig. I filmen

Flugten til Sverige

Flugten til Sverige Film og undervisningsmateriale om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943. I oktober 2013 var det 70 år siden, de danske jøder måtte flygte til Sverige for at undslippe jødeforfølgelserne. DIIS lancerede i den anledning et webbaseret undervisningsmateriale med fokus på den største danske flygtningestrøm i nyere tid. Eleverne får adgang til den nyeste viden på området gennem baggrundsartikler, film med vidnesbyrd, historiske kilder, en audio-walk til Gilleleje og museumsbesøg.

“Farlige forestillinger” på film

“Farlige forestillinger” på film Det Danske Filminstitut og DIIS har udviklet lærervejledninger om, hvordan man som underviser kan arbejde med temaet “Farlige forestillinger”. I et samarbejde mellem DIIS og det Danske Filminstitut er der udvalgt seks film, som på hver sin måde lægger op til temaet “Farlige forestillinger”. Der er lærervejledninger til både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der er tre spillefilm og tre dokumentarfilm: Jøden og arieren Diplomacy – The Responsibility to Protect Milosevic – præsident

Forskellighed og fordomme

Forskellighed og fordomme Undervisningsmateriale med lærebog, øvelseskatalog og elevmateriale, der fungerer som et redskab til at arbejde med intoleranceproblematikker i undervisningen. Hvorfor har mennesker fordomme, og er fordomme nødvendigvis forkerte? Kan undervisning modarbejde fordomme – og hvordan griber man det an? DIIS’ undervisningsmateriale “Forskellighed og fordomme” (2015) sætter spot på intolerance i vores samfund: Hvad sker der, når nogle grupper af mennesker stemples som ’de andre’ i vores samfund? Hvad gør dem anderledes i andres

Dilemmaspillet “Folkedrabet på Bantikka”

Dilemmaspillet “Folkedrabet på Bantikka” Dilemmaspillet sætter fokus på nogle af de dilemmaer og spørgsmål, som forskellige aktører står overfor i forbindelse med et folkedrab.”Folkedrabet på Bantikka” (ny version 2015) tager udgangspunkt i en eskalerende krise i den fiktive østat Bantikka. Spillerne skal på vegne af de involverede aktører træffe nogle af de svære beslutninger, som i den virkelige verden kunne betyde forskellen mellem liv og død. Læs mere om spillet og find det på undervisningswebsiden

App om Jugoslaviens sammenbrud

App om Jugoslaviens sammenbrud Gratis app om Jugoslaviens fald 1991-1999 udviklet i samarbejde mellem DIIS og Århus Universitet i regi af Auschwitz-dag. App’en “Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999” (2014) giver et overblik over historien om krigen i Jugoslavien og landets sammenbrud. Den er lavet til Ipad, men teksterne og minileksikonet kan også tilgås på www.danmarkshistorien.dk. Appen er også knyttet til Folkedrab.dk, DIIS’ undervisningswebside, hvor et stort materiale om krigen i Bosnien er tilgængeligt. Lektor og Jugoslavienekspert Christian

Undervisningsmateriale om antisemitisme

Undervisningsmateriale om antisemitisme “Intolerance i Europa – før og nu” (2008) er henvendt til grundskolens 7.-9. klassetrin og er oplagt i fagene his­torie, samfundsfag, dansk og kristendom. Materialet består af tre undervisningshæfter, en ordliste og en lærervejledning. Det første hæfte undersøger antisemi­tismens rødder og jødernes historie i Europa frem til 1945. Det næste hæfte dækker tiden efter Holocaust og sætter antisemitisme i et nutidigt pers­pektiv, og det sidste hæfte beskæftiger sig med emner som forskellighed

Efter folkedrab

Efter folkedrab “Efter folkedrab – en flerfaglig undervisningsbog” diskuterer i elleve kapitler de spørgsmål, der rejses, når en uhyrlig fortid skal bearbejdes.”Efter folkedrab” (2007) er målrettet undervisningen på de gymnasiale uddannelser og kan bruges direkte i undervisningen eller til inspiration for lærere, der ønsker at tilrettelægge et (flerfagligt) forløb om emnet. Hvert kapitel i undervisningsbogen behandler emnet ‘efter folkedrab’ ud fra ét fagspecifikt perspektiv og giver elever og lærere et grundlag for diskussion af to

Materiale til filmen “Der Untergang”

Materiale til filmen “Der Untergang” Undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne om den tyske film “Der Untergang”. Undervisningsmaterialet om den tyske film “Der Untergang” (2004) er udviklet af DIIS til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Materialet kan bruges inden for fag som tysk, historie, samfundsfag, religion og dansk, men også tværfagligt. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring tre temaer: ”Hitler – magt og menneske”, ”At dø for Hitler – børn og unge i Det Tredje Rige” og ”Det tyske

Holocaust-uddannelse.dk

Holocaust-uddannelse.dk En undervisningsside om Holocaust, der skal give undervisere og elever ved ungdomsuddannelserne samt de studerende ved de højere læreanstalter det bedst mulige interaktive redskab til at lære om Holocaust. Undervisningssiden www.holocaust-uddannelse.dk (2002) er udviklet af Brian B. M. Larsen og Peter Vogelsang, begge cand.mag.’er, i samarbejde med DIIS og konsulent lektor Karl Christian Lammers fra Københavns Universitet. Siden indeholder bl.a. leksikon, undervisningsforslag, kildemateriale, ”test din viden” samt tidslinjer.

Samlet materialeoversigt

Samlet materialeoversigt Her er en oversigt over artikler, film, kilder og undervisningsmateriale, der er finansieret helt eller delvist af projektet ’Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og andre folkedrab’ som led i Auschwitz-dag – den danske mindedag for Holocaust og andre folkedrab i perioden 2012-2016. De danske østfrontfrivillige under 2. Verdenskrig Danske østfrontfrivillige under Holocaust – overblikHvem var de østfrofrivillige, og hvorfor meldte de sig? Massakrer i Vestukraine Danskere i ”Jødelejren” i Bobruisk ”Ikke kammerat”: