Menu
Menu

Frøslevlejrens museum

Frøslevlejrens Museum

Hos Frøslevlejrens Museum nær ved Padborg kan elever og lærere få en omvisning i den tidligere fangelejr Frøslevlejren. Der er også mulighed for at kombinere besøget med et foredrag om stedets historie
Da den tyske besættelsesmagt i efteråret 1943 deporterede et stigende antal danskere til tugthuse og koncentrationslejre i det besatte Europa, protesterede de danske myndigheder gang på gang, men forgæves.
Under en forhandling med besættelsesmagten i januar 1944 foreslog man fra dansk side, at der blev opført en interneringslejr på dansk grund. Formålet var at forhindre deportationer til kz-lejre i Tyskland.
I marts 1944 accepterede tyskerne planen, og en lejr med tyskerne som bygherre blev opført ved Frøslev Plantage nær Padborg ved den dansk-tyske grænse. De danske myndigheder, som betalte for opførelsen og driften af lejren, forsøgte yderligere at opnå tilsagn om, at allerede deporterede skulle føres tilbage til denne lejr. Dette så besættelsesmagten positivt på, dog med undtagelse af de jødiske fanger, som var blevet deporteret i oktober 1943. Kun en måned efter at lejren var taget i brug, brød tyskerne dog selve grundlaget for lejrens oprettelse ved at deportere 195 fanger til kzlejre i Tyskland. Dette udløste proteststrejker over hele landet, begyndende med jernbanepersonellet i Padborg. Den første deportation blev fulgt af flere, således at godt 1.600 fanger fra Frøslevlejren blev deporteret til Tyskland. Ca. 220 af dem døde.
For den danske offentlighed i almindelighed blev Frøslevlejren et stærkt symbol på tysk undertrykkelse og dansk modstand, idet den tyske besættelsesmagt fra august 1944 til befrielsen anvendte Frøslevlejren til indespærring af (primært) danske modstandsfolk.

Fårhuslejren

Under retsopgøret efter tyskernes besættelse af Danmark, blev Frøslevlejren under navnet Fårhuslejren anvendt som internerings- og straffelejr for såkaldte ”landssvigere”. Omtrent 5.000 var indespærret i lejren mellem den 5. maj 1945 og efteråret 1949. Fårhuslejren blev et stærkt symbol på retsopgøret, ikke mindst for det tyske mindretal i Sønderjylland, for hvem lejren nærmest blev en mental tilstand i efterkrigsårene. Mere end 3.000 fra mindretallet tilbragte kortere eller længere tid bag Fårhuslejrens pigtråd. Fårhuslejren var i funktion fra befrielsen den 5. maj 1945 til 1949, men fængselsvæsenet overtog først lejren som helhed den 3. august 1945. Indtil da sorterede lejren under modstandsbevægelsen som interneringslejr. Ret beset blev Frøslevlejren først omdøbt til Fårhuslejr den 1. juni 1945.

Tilbud

Hos Frøslevlejrens Museum er der mulighed for at bestille en omvisning eller et foredrag, der omhandler Frøslevlejren. Vi tilbyder både omvisninger og foredrag til skoleklasser (6.-10. klasse), ungdomsuddannelserne, VUC, højskolerne etc. samt foreninger og private. Alle er velkomne. Både omvisning og foredrag har en varighed af ca. 1 time. Der kan maks. være 20 personer ved en omvisning. Pris: Omvisning/ foredrag hverdage: 450,00 kr. Weekender, helligdage og aftener: 500,00 kr. Entréen for skoleklasser er gratis. For øvrige gæster koster entréen 50,00 kr. pr. person.

Åbningstider

Tirsdag – fredag: kl. 9-16 (mandag lukket).
Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10-17.
18. juni – 10. august: Åbent alle dage kl. 10-17.
Frøslevlejrens Museum holder lukket i december og januar

Frøslevlejrens Museum
Lejrvejen 83, 6330 Padborg
Nærmeste jernbanestation er Padborg.
Frakørslen på motorvejen har nr. 76.
Telefon: 74 67 65 57
Mail: froeslevlejrensmuseum@natmus.dk