Menu
Menu

Forskellighed og fordomme

Forskellighed og fordomme

Undervisningsmateriale med lærebog, øvelseskatalog og elevmateriale, der fungerer som et redskab til at arbejde med intoleranceproblematikker i undervisningen.

Hvorfor har mennesker fordomme, og er fordomme nødvendigvis forkerte? Kan undervisning modarbejde fordomme – og hvordan griber man det an?
DIIS’ undervisningsmateriale “Forskellighed og fordomme” (2015) sætter spot på intolerance i vores samfund: Hvad sker der, når nogle grupper af mennesker stemples som ’de andre’ i vores samfund? Hvad gør dem anderledes i andres øjne, og hvordan kan vores forestillinger om dem føre til fjendebilleder, forskelsbehandling og måske i sidste ende vold eller folkedrab?

Materialet "Forskellighed og fordomme" består af:

  • Bogen: "Forskellighed og fordomme - en lærebog til grundskolen om intolerance"
  • Et øvelseskatalog med 35 øvelser til undervisningen
  • Webbaseret materiale til eleverne
  • Ordliste
Materialet skal give lærere redskaber til at tage intolerance op som emne i undervisningen og dermed inddrage eleverne i diskussioner om forskellighed og gøre dem mere bevidste om vigtigheden af at skabe rummelige fællesskaber.