Menu
Menu

Erik Bendtsen

Erik Bendtsen

Filosof

Erik Bendtsen er lektor i filosofi på Roskilde Universitet og kommer i sit oplæg også ind på ondskab og folkedrab, og hvad der kan få mennesker til at tage del i sådanne forbrydelser, der må antages at være i dyb konflikt med moralske overvejelser.

 

Foredragene kan bookes ved at sende en mail til kontakt@aldrigmere.dk.

Ondskab i relation til politik og folkedrab

Erik Bendtsens oplæg handler om ondskab. Spørgsmålene om det ondes oprindelse, status, rolle og afværgelse hører til de mest fundamentale i tilværelsen, og besvarelsen af disse spørgsmål drejer sig således også om tilværelsens mening. Det onde har sin egen historie indlejret i mytologiske, religiøse, filosofiske, politiske og andre begreber, men det onde har også fællesmenneskelige dimensioner. Det er derfor relevant at redegøre for, hvori det onde grundlæggende består, og for, hvorfor vi til tider tolker eller forklarer det onde så forskelligt. Det rejser samtidig spørgsmålet, hvad vor forståelse af det onde betyder for vore liv og for international politik i dag? 

I sammenhæng med Eriks foredrag kan eleverne med fordel på aldrigmere.dk læse om folkedrab som et omstridt begreb, om etiske spørgsmål forbundet med folkedrab, om moral og intention hos gerningsmænd under Holocaust, om gerningsmændenes (u)menneskelighed, om gruppepres, lydighed og ideologi, om forudsætninger for folkedrab, om ondskab og teoretiske bud på, hvordan og hvorfor folkedrab finder sted.

 

Benyt linket nedenfor til at se tidligere videoforedrag fra tidligere danske kz-fanger.