Menu
Menu

Oplæg til produkter

Oplæg til produkter

Tekstsamling

I forbindelse med det problemorienterede arbejde på aldrigmere.dk lægges der op til, at eleverne som afslutning og evaluering skaber et produkt, som præsenteres i klassen eller andre fora. Der er specifikke forslag til hvert tema, som typisk tager udgangspunkt i de genrer der arbejdes med i temaet. Naturligvis kan eleverne vælge andre genrer end de foreslåede. Nedenfor er der derfor mulighed for at finde alle genrebeskrivelser og hjælpetekter til de forskellige typer af produkter, som omtales under de tre undertemaer til årstemaet Viden og ansvar.

Undervisning

Her finder du beskrivelser af genrer til anvendelse i analysefasen eller produktfasen.

Levende billeder

Journalistiske skriftgenrer

Andre genretyper

Links

Kortfilm (filmlinjen.dk)
Jødisk-Muslimsk Netværk (en frivillig organisation)
Branden af Herman Bang (Nationaltidende) – den første reportage i Danmark fra 1884

Ressourcer

Her finder du “opskrifter” til de forskellige genrer til strukturering i produktfasen.

Levende billeder

Journalistiske skriftgenrer

Andre genretyper