Menu
Menu

Yazidi – på kanten af et folkedrab?

Yazidi - på kanten af et folkedrab?

Viden og ansvar i nutiden

Da yazidierne den 3. august 2014 blev udsat for overgreb af Islamisk Stat rygtedes det hurtigt på de sociale medier. Hændelsen er senere blevet døbt Sinjar-massakren. Men er overgrebene et decideret folkedrab? FN har anerkendt det som et folkedrab, mens regeringer i verdens lande tøver med at anerkende det.
Og hvorfor skal vi interessere os for et lille folk med en anderledes kultur og religion? Har det overhovedet noget med os at gøre? Ligger svaret i, at vi skal værne om menneskerettighederne for alle – for at sikre dem for os selv? Eller handler det om demokrati?

Skab dig et overblik over hvem yazidierne er (fx Yazidiernes religion) og de overgreb de har været udsat for fra IS side (fx Yazidierne står alene tilbage …).

Arbejd derefter i dybden med materialer som tekster, film og lyd og få en forståelse af, hvem der har handlet i tilknytning til konflikten, og om vidner til overgrebet har taget det ansvar, man kunne forvente, samt hvad din egen holdning er til, hvad man bør gøre for yazidierne fra international side.
Her kan du finde andre tekster, som evt. kan give dig baggrundsviden eller støtte dig i at arbejde problemorienteret.

Ressourcer

Film og fotos, der viser aspekter af Islamisk Stats forfølgelse af yazidierne og deres arbejde for at få retsforfulgt de skyldige. Dertil lovtekster, internationale erklæringer, bl.a. Stockholmerklæringen, og dokumenter fra FN, som udgør retsgrundlaget for at forfølge grupper, der gør sig skyldige i folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden.

Film

Love og konventioner

Journalistiske artikler

Links