Menu
Menu

Holocaust – viden og ansvar

Holocaust - viden og ansvar

Fra 2. verdenskrig til i dag

Holocaust er udryddelsen af cirka 6 millioner jøder af Hitlers naziregime op til og under 2. verdenskrig – det som naziregimet oprindeligt kaldte Endlösung der Judenfrage. Det satte hele verden i chok, da omfanget af Holocaust blev tydeligt efter Nazitysklands kapitulation i 1945. At ingen greb ind og ændrede historiens gang gør fortsat ondt i den europæiske folkesjæl – og ikke mindst i Tyskland.
I Tyskland i dag er der mange efterkommere af personer, som af en eller anden grund ikke reagerede mod forfølgelsen af jøderne. Den arv må hver enkelt forsøge at komme overens med.
Den tyske grundlov forbyder forfølgelser af enhver art. Dermed er grundloven en del af den tyske erindringskultur, der opstod efter 2. verdenskrig, og som skulle sikre at Tyskland aldrig igen skulle opleve noget lignende Holocaust. Alligevel opstår der også i Tyskland i dag situationer, der truer nogle befolkningsgruppers demokratiske rettigheder. Men er det nok at overlade ansvaret til lovgivningen, eller skal det tyske folk også selv påtage sig et ansvar? I så fald hvem?
Gennem materialerne til temaet kan du møde både yngre og ældre generationer, der frivilligt tager del i kampen mod antisemitisme (forfølgelsen af jøder) samt høre eksperter og andre udtale sig om situationen i Tyskland i dag. Arbejdet med temaets ressourcer giver anledning til refleksion over, hvordan vi alle kan og bør tage ansvar på baggrund af vores viden om udviklingen op til og under Holocaust.

Nedenfor finder du andre tekster og ressourcer, som kan give dig baggrundsviden eller støtte dig i at arbejde problemorienteret.

Hjælp til problemformulering
Se film

Undervisning

Blandt andet materialer som du, din gruppe eller hele klassen kan anvende supplerende til at reflektere over nogle af de spørgsmål til demokratiet, som materialerne til temaet rejser.

Til eleven

Foreslåede mål og problemformuleringer

Øvrige

Til læreren

Ressourcer

Her finder du film om, hvordan unge i Tyskland ser på Holocaust med nutidens øjne samt lovtekster, bl.a. den tyske grundlov, som fungerer som skriftlige kilder til dette undertema.

Film

Journalistiske artikler

Kort om kilder

Lovtekster

Links

Græsrodsorganisationen Neue Wege (dødt link)

KIGA fra Berlin (frivillig organisation)

”Schule ohne Rassismus” (nationalt projekt for tyske skoler)