Tænk hvis det skete for mig ...

Til læreren

Praktisk guide til underviseren
Elevens målopnåelse - Tænk hvis ...
At undervise i folkedrab i grundskolen

Foreslået problemstilling

Tværfagligt problemorienteret projektarbejde til fagene dansk, samfundsfag og historie.

Når et samfund kommer ind i en udvikling væk fra demokrati, og hvor menneskerettighederne bliver overtrådt, så kan det i værste fald udvikle sig til folkedrab. Tegn på, at udviklingen er ved at komme ud af kontrol, er forskelsbehandling og udelukkelse af bestemte grupper fra det sociale fællesskab, og er et kendetegn for en fascistisk styreform.

Hvordan ser du, at der er forskelsbehandling af de unge i filmene, og hvordan påvirker det dem? Hvad er baggrunden for at forskelsbehandle dem? Hvilke ligheder og forskelle ser du i filmene til, hvad der skete op til og under Holocaust i Tyskland? Hvordan forestiller du dig, at situationen i filmene udvikler sig, og hvilke handlinger kræver det af de forskellige personer?

På hvilke måder er lovgivninger og traktater med til at sikre demokrati og beskytte menneskerettighederne i Tyskland, Danmark og/eller FN?

Hvordan kan man som borger selv være med til at sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt? Hvilke handlemuligheder har borgerne i et samfund, der er på vej til at udvikle sig til et fascistisk styre?

Specifikke mål i relation til Fælles mål for fagene samfundsfag, dansk og historie 7.-9. klassetrin:

Færdighedsmål fra Fælles Mål:
Eleven kan …

Specifikke faglige mål:
Eleven/gruppen …

Samfundsfag  
identificere demokratiformer og andre styreformer

identificerer kendetegn for diktatoriske styreformer i forskellige udviklingsstadier i temaets film.

diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet

diskuterer egne muligheder for at opretholde demokrati og borgerrettigheder ved hjælp af dilemmakort.

identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

udpeger stigmatisering af individer i samfundet og formulerer med egne ord, hvordan marginalisering i samfundet skaber ulighed.

diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)

diskuterer den danske grundlov i forhold til forløbet i filmene, og hvordan borgernes retssikkerhed sikres i et demokratisk samfund.

identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger

finder formuleringer i filmenes diskurs, som underbygger stigmatisering af bestemte befolkningsgrupper.

Dansk  
kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold

analyserer på udviklingsstadier, der fører til forgfølgelse i et fiktivt scenarie, relaterer disse til nutidige forhold og drager sammenligninger til parallelle historiske begivenheder.

begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer

er i stand til at diskutere forfølgelse og folkedrab på et sagligt niveau og anvender til en vis grad fagtermer og argumentation.

iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog

erkender de diskursive formationer i filmen og udviklingen hos karaktererne.

analysere samtaler

analyserer gruppernes samtaler i filmen mht. magtstrukturen.

deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

diskuterer konstruktivt udviklingen i filmene.

diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet

drøfter etiske spørgsmål i det sociale forhold mellem mennesker på internettet.

fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster

iagttager, afkoder og tolker identiteter i tekst, film og rollespil.

undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed

arbejder med filmgenrer og sammenholder fiktive situationer med historiske situationer.

fremstille større multimodale produktioner

laver mulitmediale produkter som fx egne film.

Historie  
sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng

analyserer konfliktoptrapning i det fiktive univers og diskuterer sammenhængen til historiske konflikters udvikling.

forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

arbejder med Holocaust, den tyske grundlov og menneskerettigehder, samt den globale indsats mod folkedrab

formulere historiske problemstillinger

arbejder problemorienteret med forfølgelse.

målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

gennemfører kildekritik på historiske kilder og anvender dem i sit projektarbejde.

redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger

fremstiller og forklarer udviklingen der fører til folkedrab, med udviklingen i den fiktive fremtidsfilm og trækker paralleller til nutiden.

redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

forklarer ved hjælp af historiske folkedrab og forfølgelser af minoriteter, at det er relevant at overholde menneskerettigheder.

 

 
UVM white


Frederiksholm kanal 21

1220 København K


Om Aldrigmere.dk

AldrigMere.dk er en hjemmeside
om Holocaust og andre folkedrab
med danske skoleelever og lærere
som målgruppe
Vi bruger cookies på Aldrig merePå Aldrig mere bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Aldrig mere, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer