Holocaust - viden og ansvar

Til læreren

Praktisk guide til underviseren
Elevens målopnåelse - Holocaust
At undervise i folkedrab i grundskolen

Foreslået problemstilling

Tværfagligt problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk til fagene dansk, samfundsfag og historie.

Efter 2. verdenskrig har tysk lovgivning beskyttet befolkningsgrupper, som udgjorde et mindretal på baggrund af religiøsitet, etnisk baggrund, seksuel orientering osv. Alligevel er der minoritetsgrupper i Tyskland, der føler sig utrygge og skjuler deres baggrund eller sande identitet.

Hvad gør eller kan de tyske borgere gøre for at beskytte landets mindretal? 
Hvilke mindretal kan være udsat for undertrykkelse og eksklusion, og hvordan kan det komme til udtryk?
Hvordan kan man beskrive og forstå den tyske erindringskultur?
Hvad mener de forskellige parter er vigtigt for at være tysk?

Hvordan er tysk erindringskultur forskellig fra den danske erindringskultur? 
Hvilke forskelle er der i holdninger til tysk nationalfølelse og nationalsymboler?
Hvordan adskiller brugen af nationalsymboler sig i Danmark fra i Tyskland?

Hvorfor tror du at lovgivning ikke er nok til at beskytte udsatte grupper i samfundet? Hvilke tiltag kunne man gøre for at sikre, at en stat også i fremtiden beskytter alle borger for udelukkelse og undertrykkelse og vedbliver med at være et demokratisk samfund?

Specifikke mål i relation til Fælles mål for fagene samfundsfag, dansk og historie 7.-9. klassetrin:

Færdighedsmål fra Fælles Mål:
Eleven kan …

Specifikke faglige mål:
Eleven/gruppen …

Samfundsfag
diskutere kulturs betydning for individer og grupper

diskuterer de kulturelle forskelle, der er indbyrdes mellem de to mindretal de hører om i dokumentaren, og også med den gennemsnitlige tyske kultur

beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data

beskriver de uligheder der er mellem de tyske mindretal de hører om i dokumentarerne og den generelle tyske befolkning

identificere, formulere og  gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problem- stillinger

undersøger om der var og er samfundsmæssige forhold i Tyskland som gør, at folk er mindre rummelige over for andre grupper både under Holocaust og i dag

formidle resultater af en gennemført undersøgelse

formidler besvarelsen af deres problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål gennem fremstillingen af et produkt

Dansk
kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst

vurderer kritisk udsagn fra tv-dokumentarerne om, hvordan antisemitisme bekæmpes

vurdere tekstens afsender og målgruppe

vurderer afsender-modtagerforhold i anvendte tekster

sammenfatte informationer fra flere tekster


sammenfatter information fra tv-dokumentarer og øvrige materiale for at kortlægge undertrykkelsen af grupper både under Holocaust og i Tyskland i dag

argumentere og informere

informerer resten af klassen om resultatet af undersøgelser og analyser og argumenterer for de dragne konklusioner

kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold

anvender kildekritik i forhold til anvendte materialer uanset genre

iagttage udtryk for holdninger i sprog

identificerer ord, begreber og brug af sprog, der direkte og indirekte røber sprogbrugerens holdninger

organisere samarbejde om fremstilling

samarbejder og bidrager ligeligt til at organisere arbejde på vej mod fremstilling af et afsluttende produkt

disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

har øje for hovedbudskabet i produktet og disponerer og layouter stof hensigtsmæssigt ud fra dette

respondere på forholdet mellem produktion og genre

deltager i responsgivning på andre gruppers produkter og vurderer den valgte genres fordele og ulemper i relation til de pointer grupperne gerne vil fremhæve

Historie
udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger

inddrager relevante historiske kilder om Holocaust, for at belyse ligheder og forskelle til minoritetsgruppers problemer det tyske samfund i dag

målrettet læse historiske kilder og sprogligt  nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger

redegør for hvad der kan være godt,  henholdsvist mindre godt ved at drage sammenligninger mellem tyske minoritetsgruppers problemer i samfundet i dag og Holocaust som historisk begivenhed

redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

argumenterer for foreslåede handlinger i forhold til at støtte kampen mod forfølgelsen af minoritetsgrupper med baggrund i viden om historiske handlinger i forbindelse med Holocaust samt vurderer relevansen af denne parallelisering

UVM white


Frederiksholm kanal 21

1220 København K


Om Aldrigmere.dk

AldrigMere.dk er en hjemmeside
om Holocaust og andre folkedrab
med danske skoleelever og lærere
som målgruppe
Vi bruger cookies på Aldrig merePå Aldrig mere bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Aldrig mere, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer