Ressource

Europaparlamentets holdning

I februar 2016 vedtog Europaparlamentet en resolution om ISs overgreb på yazidi-befolkningsgruppen og andre minoriteter i Iraq og Syrien. 

Her er et uddrag af resolutionen (vores fremhævelse):
Europaparlamentet ...
1.  gentager sin kraftige fordømmelse af det såkaldte ISIS/Da'esh og dets frygtelige menneskerettighedskrænkelser, som udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den International Straffedomstol (ICC), og minder om, at der bør træffes foranstaltninger for, at FN's Sikkerhedsråd anerkender disse som folkedrab; er dybt bekymret over, at denne terrorgruppe målrettet forfølger kristne (kaldæere, syrere, assyrere, melkitter, armeniere), yazidier, turkmenere, shiitter, shabaker, sabeanere, kakkaier og sunnier, som ikke er enige i deres fortolkning af islam, som led i dens forsøg på at udrydde alle religiøse mindretal fra de områder, den kontrollerer;
2.  mener, at forfølgelse, grusomheder og internationale forbrydelser udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; understreger, at det såkaldte ISIS/Da'esh begår folkedrab mod kristne og yazidier og andre religiøse og etniske mindretal, der ikke er enige i det såkaldte ISIS/Da'eshs fortolkning af islam, og at dette derfor nødvendiggør handling i medfør af De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948; understreger, at de, som af etniske eller religiøse årsager forsætligt konspirerer om, planlægger, tilskynder til, begår eller forsøger at begå, er meddelagtige i eller støtter grusomheder, bør stilles for en domstol og retsforfølges for krænkelse af folkeretten, særlig krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;
3.  opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab, der blev undertegnet i Paris den 9. december 1948, og i andre relevante internationale aftaler, navnlig EU's medlemsstater, til at forhindre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab på deres territorium; opfordrer indtrængende Syrien og Irak til at anerkende Den Internationale Straffedomstols kompetence;
4.  opfordrer indtrængende medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd til at støtte en henvisning fra Sikkerhedsrådet til Den Internationale Straffedomstol med henblik på at efterforske krænkelser begået i Irak og Syrien af det såkaldte ISIS/Da'esh mod kristne, yazidier og religiøse og etniske mindretal;
5.  opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948 og i andre internationale aftaler om forebyggelse af og straf for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, og navnlig de kompetente myndigheder i lande – og deres statsborgere – som på nogen måde støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse forbrydelser, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til konventionen og andre internationale aftaler;
6.  opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder i sådanne lande, som på nogen måde direkte eller indirekte støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til folkeretten og til at standse denne uacceptable adfærd, som forårsager alvorlig skade på det irakiske og syriske samfund og i alvorlig grad destabiliserer nabolandene og den internationale fred og sikkerhed;

Læs hele resolutionen her.
UVM white


Frederiksholm kanal 21

1220 København K


Om Aldrigmere.dk

AldrigMere.dk er en hjemmeside
om Holocaust og andre folkedrab
med danske skoleelever og lærere
som målgruppe
Vi bruger cookies på Aldrig merePå Aldrig mere bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Aldrig mere, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer